هیئت مدیره - RazakPharma.com
FaLang translation system by Faboba

اعضای هیئت مدیره شرکت داروسازی رازک

Person Name دکتر احمد شفیعی مدیرعامل و نایب رئیس هئیت مدیره
دکتری داروسازی
Person Name عضو هیئت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی
Person Name عضو هیئت مدیره
Person Name دکتر هدایت حسینی رئیس هیئت مدیره
دکتری ایمنی و کنترل موادغذایی
Person Name دکتر سید حمید جمالدینی عزآبادی عضو هیئت مدیره
دکتر تخصصی ژنتیک پزشکی